Poznejte můj život

Studium

V letech 1989–1993 jsem studoval na Gymnáziu v Třebíči.

Následně jsem studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1993-1999). Původně jsem studoval obor činoherní režie pod vedením prof. Aloise Hajdy, nakonec jsem přestoupil a dokončil studijní program rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika pod vedením prof. Antonína Přidala (známý např. jako moderátor pořadů Z očí do očí, Klub Netopýr). (Diplomová práce: Humor seriálu Simpsonovi.) Po absolutoriu jsem získal titul MgA. – magistr umění (z lat. magister artis).

Souběžně s JAMU jsem studoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně (1997-2002). Vysokoškolské vzdělání jsem dosáhl v magisterském studijním programu Právo a právní věda. (Diplomová práce: Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl.) Po absolutoriu jsem získal titul Mgr.

V roce 2003 jsem vykonal státní rigorózní zkoušku v oboru Právo na Právnické fakultě MU v Brně. (Rigorózní práce: Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl v teorii a praxi.) Po vykonání rigorózní zkoušky jsem získal titul JUDr.

V letech 2006-2011 jsem studoval v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. (Disertační práce: Právní aspekty humoru.) Po vykonání státní doktorské zkoušky jsem získal titul Ph.D.

V rámci svých vysokoškolských studií (JAMU a Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) nikdy neopisoval při vytváření diplomových a jiných prací, jak se stalo zvykem u nové politické garnitury.

Moje práce naopak vyšly tiskem a je možno se s nimi seznámit v každé lepší knihovně. Diplomová a z ní vycházející rigorózní práce vyšla pod názvem Právní ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl v teorii a praxi u nakladatelství C.H.Beck r. 2003, 171 s., ISBN 80-7179-793-6, druhé vydání pak vyšlo v roce 2009, 196 s., ISBN 978-80-7400-097-3 (https://www.beck.cz/ochrana-nazvu-postav-a-pribehu-umeleckych-del-2-vydani-d). Disertační práce vyšla pod názvem Právní aspekty humoru u nakladatelství C.H.Beck, r. 2011, 193 s., ISBN 978-80-74000-367-7 (https://www.beck.cz/pravni-aspekty-humoru-d).

Jako současnou kuriozitu je možno zmínit, že za nakladatelství C.H.Beck licenční smlouvy na vydání těchto prací podepisovala tehdejší ředitelka nakladatelství paní prof. JUDr. Helena Válková, bývalá ministryně spravedlnosti a nyní poslankyně za hnutí ANO.

Práce minulá a současná

V letech 2003-2005 jsem pracoval pro Kraj Vysočina jako právník sekretariátu ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina.

V roce 2005 jsem to již na úřadě nevydržel a odešel jsem do advokacie. A to do advokátní kanceláře JUDr. Rostislava Kováře v Třebíči. Od roku 2008 jsem samostatným advokátem s kanceláří v  Třebíči a pobočkou v Moravských Budějovicích. S JUDr. Rostislavem Kovářem spolupracuji i nadále, kdy právní služby jsou poskytovány pod společnou hlavičkou Kovář & Šalomoun (www.pravnipraxe.com).

S Právnickou fakultou MU v Brně dále příležitostně spolupracuji jako externí vyučující nebo člen výzkumného týmu.

V průběhu advokátní praxe jsem byl rozhodnutím ČAK určen nástupcem advokátky JUDr. PhDr. Aleny Novotné, Ph.D., protože se stala soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 1.

Ve volebním období 2010-2014 jsem byl zastupitelem a radním Města Třebíče, kam jsem byl zvolen jako nezávislý kandidát na kandidátce strany Věci veřejné.

Spolupracuji rovněž s Občanskou poradnou v Třebíči (https://www.optrebic.cz/), kde pomáhám řešit problémy zpravidla nemajetných lidí, kteří si nemohou dovolit zaplatit právní pomoc.

Advokátní praxi vykonávám ve všech oblastech. Na soudy chodím prakticky denně. Procesní předpisy se totiž staly tak složité, že se Vám může stát, že i když je právo na Vaší straně, na soudě neuspějete proto, že se nevyznáte v proceduře souzení. Přestože Vás soud má povinnost poučit o Vašich právech, dělá to zpravidla formálně, a pokud nejste odborníkem, nevíte, co takové poučení znamená. Soud Vás například poučí o tom, že musíte navrhnout ke svým tvrzením důkazy. Jenže už Vám neřekne, co se těmi důkazy vlastně myslí, že za důkaz může sloužit i Vaše výpověď, případně nějaké listiny, výpisy z účtu, SMS zprávy, stránky facebooku, svědectví osob, záznamy z kamerového systému a podobně.

Soudy jsou tu kvůli tomu, aby řešily spory. Nejen mezi lidmi, ale i mezi státem (úřady) a lidmi. Jenže soudní procedury jsou tak složité, že bez právního vzdělání nemáte moc šancí na úspěch. To je chyba našeho justičního systému. Já se snažím, abyste tu šanci měli. Dokonce jsem jeden z mála advokátů, který využívá i mimořádné opravné prostředky jako je dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Také využívám mechanismu tzv. předběžných otázek, které je možno podat k Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku, když jde o rozpor mezi českým a evropským právem.

Jako odborník na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů jsem pomáhal s implementací GDPR několika místním společnostem a jsem tzv. pověřencem pro ochranu osobních údajů u několika malých obcí (Přešovice, Litovany) nebo vysoké školy, mé bývalé alma mater JAMU.

Speciální internetové projekty

Ochrana osobních údajů - http://www.oou.cz/. Stránka zabývající se ochranou osobních údajů. Nikoli až nyní v souvislosti s GDPR. Stránka existuje od roku 2008.

Databáze informací o zpracování osobních údajů - http://oou.cloud/katalog/. V souvislosti s GDPR bylo třeba vyřešit, jak prakticky zrealizovat požadavek, aby byly osobní údaje zpracovávány transparentně. Bylo tak třeba vytvořit nějaké prostředí, kde je možno dohledat, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a za jakým účelem jednotliví správci osobních údajů zpracovávají. To lze zjistit (u správců, kteří aplikaci použijí) právě prostřednictvím uvedené databáze, která je volně dostupná.

Tržní houby - http://www.oou.cz/houby/. Stránka o tržních houbách – houby volně rostoucí, které je možné prodávat. V době, když jsem pracoval na krajském úřadě, jsem přemýšlel, že bych se živil něčím, co mně baví, tedy houbařením. Ukázalo se, že to nebyl příliš dobrý nápad, nicméně jsem si opatřil veškerá povolení na prodej volně rostoucích hub. K tomu je třeba mít tzv. mykologickou zkoušku ze znalosti hub, která platí 10 let. Aktuálně mi již platnost zkoušky vypršela. Pokud někdo prodává houby např. na trhu a uvedenou zkoušku nemá, pak je to porušení zákona o potravinách a důvod pro poměrně citelnou pokutu. Stejně tak v restauraci, když máte jídlo z hub, které jsou volně rostoucí (např. lišky nebo hřiby). Osobně jsem pro to tuto regulaci změnit, neboť se stejně nedodržuje, a je k ničemu. Mimochodem jako tržní houba je v českých předpisech uváděna líha srostlá (http://oou.cz/houby/index.php?file=houby/Lyophyllum_connatum), která je však už podle současné mykologické vědy považována za jedovatou.

ON-LINE smlouvy - http://www.pravnipraxe.eu/. Automatický generátor nejběžnějších smluv. Zdarma je tak možné si vytvořit např. nájemní smlouvu, kupní smlouvu na auto, smlouvu o zápůjčce, uznání závazku, smlouvu o dílo.

Copymarket - https://www.copymarket.cz/. Projekt umožňující autorům hudebních děl a následně jejich uživatelům uzavírat licenční smlouvy napřímo. Tedy zcela vynechat kolektivního správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Autoři se tak mohou rozhodnut, kolik za použití hudby chtějí peněz (také nemusejí chtít nic).

Vyloučení účinků hromadné smlouvy - http://www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz/. Projekt navazující na projekt copymarket. Naše právní úprava ohledně využití autorských děl nebo i záznamů uměleckých výkonů je vskutku komunistická. Existuje totiž spousta případů (s každou novelou autorského zákona se rozšiřují), kdy jsou kolektivní správci (např. OSA- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTEGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.) oprávněni přímo ze zákona obchodovat s autorskými díly nebo záznamy uměleckého výkonu. Je to něco jako v JZD, kde Vám zabaví Váš majetek s tím, že oni to umějí lépe, a Vám pak pošlou nějakou almužnu (výplatu), kterou si sami určí. Tohle existuje i u nás. Pokud se ale autor nebo umělec tomu chce bránit a chce kolektivním správcům zakázat, aby za něho jednali (tedy uzavírali tzv. hromadnou smlouvu), musí tzv. vyloučit účinky hromadné smlouvy, což je docela složitý proces, který lze zrealizovat prostřednictvím uvedené webové stránky.

Směnky v praktickém životě - http://www.pravnipraxe.com/smenky/. Stránky o směnkách a směnečném právu. V současnosti jsou však směnky již prakticky zlikvidovány. Právní regulace, která byla přijata v souvislosti s kauzami, kde se směnky zneužívaly, tak zkomplikovala vymáhání směnek na soudě, že jejich použití již není možné v praxi doporučit.

Co jsem v životě zvládl?
2006 - 2011

Studium

Doktorské studium programu na Právnické fakultě MU v Brně

2003

Titul JUDr

Státní rigorózní zkoušky v oboru Právo na
Právnické fakultě MU v Brně

1997 - 2002

Studium

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

1993 - 1999

Studium

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

1989 – 1993

Studium

Gymnázium v Třebíči

Práce a koníčky
Pokud se celý den hrabete v blátě a špíně, pak musíte tuto činnost něčím kompenzovat, abyste se nezbláznili. To samozřejmě platí i pro to, když se bavíme o blátě a špíně lidských životů, úředních a justičních výkonů a právního (ne)řádu jako celku. Kdo pracuje fyzicky se špínou, tak si ji může umýt. Právní špína, justiční křivda a úřednický šlendrián se však smývá velmi těžce, trvá to dlouho a je to nesmírně úporné. Někdy se to nepovede vůbec. Já se však snažím nepolevit.

Energii je tak třeba někde brát, protože řešení problémů, hádání se s úřady, soudy, obrana práva a svobody energii pouze odčerpávají.

Já beru energii z přírody. Jsem chovatel, v rybníku chovám ryby, na něm kachny a husy, a kolem běhají ovce a slepice. Především jsem ale včelař. Aktuálně mám sedm včelstev. Úly si vyrábím sám, a to se zadním sklem, abych na včely viděl. To, co se děje v úle je vskutku fascinující. Navíc vše krásně voní. Vřele doporučuji.

Když postavíte úl klasickou ruční prací, již to je velmi uspokojivý pocit, ostatně jako vždy, když něco vytvoříte. Pokud pak chytnete roj (letos nebyly) a přes náběh ho necháte vpochodovat do úlu, kde cca třicet tisíc včel z ničeho vybuduje plásty, které naplní medem, je to jako zázrak.