Lidé, kteří mi věří...Někdy před 10 – 15 lety za mnou Michal přišel, abych ho vzal jako koncipienta. Byl to teoretik, který dokázal v zákonech vyčuchat, o čem jsem ani nevěděl, že tam je. Začal psát dovolání a ústavní stížnosti, což jsem nikdy nedělal, protože tomu moc nevěřím. Nicméně jemu to fungovalo a měl úspěch. Když u mě skončil a stal se advokátem, nabídl jsem mu spolupráci, protože takového soupeře bych mít nechtěl. Michal kandiduje, aby vyčistil právní řád od nesmyslů, a že jich tam je. Rozumím jeho plánu podávat návrhy na jejich zrušení Ústavnímu soudu. Konečně někdo, kdo to chce dělat. Jestli něco potřebuje náš právní řád, tak vyčistit. Z kandidátů do Senátu je Michal jediný, který je toho schopen.

JUDr. Rostislav Kovář
- Advokát, Třebíč

Až se budu jako kantorka na třebíčské stavebce se žáky bavit o volbách, tak jako vždy řeknu: „Hlavně běžte volit.“ No, a pak se zeptají, koho budu volit já. Vždy jim to říkám i s argumenty proč. Mým názorům je velmi blízká Strana svobodných občanů. Bohužel Svobodní svého kandidáta v našem obvodě nemají.
Tak budu volit toho, koho znám. Skoro každé úterý chodíme parta cvičenců pilátes na „pivátes“. Vždy skončíme u politiky. S Michalem si souzním v tom, že je důležitá svoboda, právo, co nejmenší regulace ze strany státu i EU. A hlavně nekomplikování života těm, kteří ze svých daní a odvodů skutečně plní státní rozpočet – tedy podnikatelům.
Podporuji Michala a při senátních volbách mu svůj hlas dám.

Ing. Evženie Chmelová
- Učitelka a živnostnice

Senát není žádné další krajské zastupitelstvo ani Poslanecká sněmovna, kde se dá dělat nějaká regionální politika. Jeho jedinou funkcí je kontrola zákonů přijatých Poslaneckou sněmovnou. Je důležité, aby tam byli lidi jako je Michal, kteří právu rozumí. Co tam bude dělat on naprosto chápu, co tam budou dělat ostatní kandidáti, je mi záhadou.

Miloslav Popelka
- Podnikatel, starosta Obce Přešovice

“Hoši pumpujem,pumpujem!!!!”
Jedna z mnoha situaci (Isera Francie,rafty, rok 1996 a povel našeho společného kormidelníka Svati), ze kterých znám “Loudu” jako Michala Šalomouna, kterému kdysi někdo ve vodáků vymyslel přezdívku, která nesedí. On se totiž neloudá. Minimálně ne s věcmi zásadními a důležitými. Za vším jde se skutečným odhodláním a cílevědomě. Ovšem bez dnes tak všudypřítomného řiťolezectví a přizdisráčovstvi. Má pevné názory a ty se (někdy asi u soudu ke svému neprospěchu) nebojí říct nahlas a do očí. V právu se skutečně vyzná a baví ho. Kdo ho kdy slyšel vyprávět s rozsvícenýma očima o právních problémech, dá mi za pravdu. Znám ho 35 let a troufnu si říct, že dobře a plně ho podporuji a s názory 100% ztotožňují.

MUDr. Petr Kotačka
- Chirurg, Třebíč

Michala Šalomouna znám řadu let a poznala jsem ho jako člověka nesmírně vzdělaného se vztahem k přírodě. Profesně spolupracujeme od roku 2011, kdy se stal externím právním konzultantem v Občanské poradně Třebíč, z.s. Za tu dobu si vyslechl a pomohl řešit řadu životních příběhů běžných občanů, kteří využívají našich bezplatných poradenských služeb a kteří nemají peníze na hrazení advokátních služeb. V našem regionu jsou to nejčastěji složité otázky z oblasti pracovního práva, zadlužení, majetkových vztahů a občanského soužití. Michal zná problémy občanů Třebíčska a může tak aktivně prosazovat jejich potřeby.

Mgr. Hana Chloupková
- Ředitelka Občanské poradny Třebíč, z.s.

V Senátu musí být někdo, kdo se vyzná v právu, má to v hlavě v pořádku a rozhodně se nepodělá. To Michal rozhodně splňuje, v podstatě jako jediný kandidát. Viděl jsem ho v televizi, když zastupoval Ing. Ďurička, kdy po něm chtěla milenka zastřeleného kolotočáře Kočky 10. mil Kč. V soudní síni 10 těžkooděnců se samopaly, 30 novinářů a 50 kolotočářů. To opravdu není jednoduché ustát. Michal to ustál. Ustál i spoustu dalších soudních sporů. Rozhodně se nebojí mít nepopulární názory a trvat na nich. Má moji podporu a celého hnutí Ta naše Třebíč.

Ing. Martin Svoboda
- Předseda občanského hnutí Ta naše Třebíč, podnikatel, člen výkonného výboru SK Horácká Slavia Třebíč, zastupitel Města Třebíče

Michal je pro mě jasná volba. Nejen proto, že kandiduje za Piráty, kterým fandím. Znám ho od Gymnázia. Překvapilo mě, že někdo tak normální jde do politiky, ale dnešní doba si to žádá. Michal není politik, který by říkal spoustu slov o ničem, je to praktik, dělník práva, který řeší právní problémy, a umí to. Koneckonců se tím živí. Lidi k němu chodí jako k advokátovi s důvěrou, že zná právo a pomůže jim najít řešení. Senát je rada starších, kde se řeší, jaké bude právo, podle kterého se pak budeme řídit. Připadá mi logické, aby nás tam reprezentoval někdo, kdo má důvěru právě kvůli tomu, že právo zná, a navíc je to slušný člověk.

MUDr. Jan Polach
- Lékař Zdravotní záchranná služba, Třebíč

Pan JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. je můj kolega advokát a poskytujeme právní služby již několik let v jedné budově.
Patří na rozdíl ode mne k mladé generaci advokátů, kteří ve své profesi masivně využívají informační technologie, jejichž nástup přinesla doba celosvětově a dnes se jejich využití prakticky nemůže vyhnout nikdo.
Je proto dobře, když jim rozumí a užívá právník advokát, který se zaměřil ve své praxi i na autorská práva, rozumí jim a může je v případné legislativní činnosti ovlivňovat tak, aby na jedné straně autoři uměleckých děl nebyli ve sdělovacím prostředí finančně poškozováni a na druhé straně, aby občanům byla sdělována pravda, nikoliv lži a polopravdy za účelem jejich manipulace. Takový člověk je pak na správném místě, neboť ve své advokátní praxi, která se nezabývá jen autorstvím, ale je různorodá, přichází do styku s lidmi, kteří potřebují právní službu, aby jim byla zajištěna spravedlnost, což v právním státě je nejvyšší meta.
K takovému životnímu cíli je nutná sociální inteligence, pochopení pro potřeby prostého občana, zejména ty nejzranitelnější, tj. seniory, děti, zdravotně postižené, ale i hledající mládež, k čemuž by Michal jako senátor měl dostatek prostoru a prostředků, a svoji funkci by pak vykonával s pokorou.
Protože v něj věřím, budu jej volit.

JUDr. Božena Kopecká
- Advokátka

Michal byl mým skautským vedoucím, byla s ním sranda, nikomu nenadržoval. O skautských hodnotách nikdy nevyprávěl, on je žil, samozřejmě v rozumných a lidských mezích. Jeho přehled je úctyhodný a věřím, že když bude v Senátu, bude to jenom dobře.

Ing. Mojmír Novotný
- Geodet Třebíč

Ahoj Michale, bývalý sousede! Naprosto upřímně: původně jsem myslel, že dám hlas Nadi Dobešové - jsme kámoši, seděli jsme spolu v radě města, je to fajn ženská, i když kandiduje za socany. Ale dám ten hlas Tobě, protože Tě znám a vím, že budeš funkční senátor, daleko nejfunkčnější, kterého jsme tu kdy měli. A taky proto, že jsme spolu jednou docela slušně popili, tam v té zastřešené chodbě na Václavském náměstí. Přečetl jsem si dokonce pozorně celý Tvůj web, což jsem předtím asi nikdy neudělal u jiného politika, než u sebe. Dobré, držím palce a... pokusím se Ti sehnat nějaké další hlasy, třebaže kandiduješ za Piráty. Tady chápu, že člověk platformu potřebuje a pořád lepší, než za socany. Tak good luck!

Ing. Ivo Uher
- Obchodní manažer, bývalý starosta Třebíče

Pokud si zadáte jména všech kandidátů do Senátu do internetového vyhledávače, vypadne na Vás většinou jenom to, že kandidují do Senátu, jako by ani jinou minulost neměli. Ale zadejte si tam Michala Šalomouna. Budete mít několik stránek jeho aktivit od publikovaných knih, přes jeho fungování na Masarykově univerzitě, JAMU, až po jeho samostatné internetové projekty. Je to renesanční člověk, navíc právník, který má jasnou představu, co bude v Senátu dělat. Jemu to opravdu věřím.

Ing. Radek Kovář
- Operátor JE Dukovany

Michal má moji podporu, je to právník a vyzná se v zákonech, to by zákonodárce měl umět především. Pak je včelař a chápe včelařské problémy, že je třeba zabránit dovozu medu ze zahraničí a omezit používání pesticidů v zemědělství, které hubí včely.

Josef Hrnčíř
- Učitel včelařství, předseda Okresního výboru České svazu včelařů, Třebíč

Důvěra v druhého člověka se buduje léta a získat ji rychle v průběhu volební kampaně je opravdu těžká práce. Michala si vážím jako odborníka v právní problematice, který má zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, jako člověka s uměleckou duší divadelníka a rockera i jako šikovného hospodáře a chlapa, ve kterém stále zůstalo kus skauta z mládí. Znám jeho názor na další směřování senátu a držím jemu i nám všem palce, nejen v těchto volbách. Moji důvěru už si zasloužil dávno.

Mgr. Blanka Marešová
- Personalistka, Městský úřad Třebíč

S Michalem máme spoustu společných koníčků, kdy oba pracujeme s lidmi, takže pak musíme mít nějaký ventil, abychom se nezbláznili. Oba jsme chovatelé ovcí, Michal pak ryb, hus, kačen a slepic. Zvířata má rád a to je důležité, kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi. V Senátu by ale neměli být jenom lidi, kteří mají rádi zvířata, ale ti, kteří jsou odborně schopni funkci opraváře zákonů řádně zastat. V tomto ohledu je Michal plně kvalifikovaným opravářem, jak jsem se mohl několikrát přesvědčit, kdy mi pomohl vyřešit problémy, které jsem už nebyl schopen řešit sám.

Ing. Ladislav Nováček
- Jednatel Argo logistické centrum, s.r.o., Okříšky, Heraltice

Pak doktor Šalomoun převzal praxi v Moravských Budějovicích po JUDr. Aleně Novotné, která se stala soudkyní. Začal po ní řešit i zapeklitý případ naší rodiny, kdy šlo restituce. Velice nepříjemná kauza, kdy osoba, která měla majetek vydat byla v Brně velmi vlivná a na rozhodnutí soudů to asi mělo velký vliv. Doktor Šalomoun nepolevil a po té, co jsme několik let dostávali za uši od soudů nejrůznějších stupňů včetně soudu Nejvyššího, dotáhl věc až k Ústavnímu soudu, který se nás zastal díky jeho odhodlání, urputnosti a samozřejmě právní erudici. Takoví lidé mají sedět v Senátu.

MUDr. Zdeněk Pavlíček
- Obvodní lékař Moravské Budějovice, Nové Syrovice

Seznámit se s Michalem není nic moc těžkého. Až budete mít nějaký právní problém, který se týká autorského práva, nebo něčeho tak zamotaného, že se v tom už nikdo nevyzná, tak pak je jasné, že to je práce pro Michala. Většinou Vám k tomu řekne ještě několik dalších právních příběhů ze života, a Vy nabudete dojmu, že ta divná právní úprava nepostihuje jenom Vás, ale i spoustu dalších chudáků. Jestli má někdo vůbec předpoklad s právním divnem něco udělat, tak je to Michal. Proto taky kandiduje do Senátu. Já mu fandím.

Ing. Arnošt Fabík
- Architekt, Třebíč

S Michalem se znám od Gymnázia, byla s ním vždy sranda a v hlavě to měl velmi dobře srovnané. To mu zůstalo. V Senátu by neměli být vysloužilí politici za zásluhy, přeci jenom je to zákonodárný sbor, takže je potřeba, aby tam byl někdo, kdo právu a zákonům rozumí. V tomto ohledu se můžete na Michala plně spolehnout.

Ing. Kateřina Outulná
- Předsedkyně představenstva společnosti Habitat, Náměšť nad Oslavou

Michala znám od vidění z Gymnázia v Třebíči kdy chodil do vyššího ročníku. Znám však spoustu lidí, co ho znají a všichni říkají, že je to slušný člověk. Navíc advokát, který se v právu vyzná. Má jasnou představu, co bude v Senátu dělat. Jediný se vyjadřuje k tomu, jak naloží s kompetencemi, který senátor má. Tedy, jak bude rozhodovat o případné změně ústavy a volebních zákonů, jaké zákony chce zrušit, jak bude postupovat při volbě ústavních soudců. Od ostatních kandidátů jsme se to nedozvěděli. Takže moje volba je jasná.

Ing. et Ing. Michal Škoda
- Hasič, člen rady Města Hrotovice

Pana doktora Šalomouna osobně neznám, sympatizuji s Piráty a budu podporovat jejich kandidáta na senátora. Nejenom proto, že je to kandidát Pirátů, ale pro to, že jsem slyšel, že je to slušný člověk, navíc velice fundovaný právník, který hodlá s naším nepřehledným právním řádem něco udělat.

MDDr. Marcel Dzurňák
- Zubní lékař, Třebíč

Pana doktora znám profesně několik let. Co jsem potřeboval, vždycky vyřešil. Takoví lidé jako on jsou v Senátu potřeba, dokáže přesně pojmenovat, v čem je chyba, a proč je něco špatně. Potřebujeme konečně v Senátu právníka, který se v právu vyzná, politici už tam byli a za moc to nestálo.

Ing. Boris Šusta
- Jednatel společnosti INEX, Moravské Budějovice

Michala znám jako kolegu advokáta asi 10 let, spolupracuji s ním a povídám si s ním ráda. Neshodneme se např. v otázkách týkající se působení Václava Havla, ale v otázkách, jak má fungovat stát a justice ano. Jeho odborné znalosti jsou úctyhodné, a jsem přesvědčena, že by jako senátor byl velkým přínosem. Pokud do Senátu dojde zákon z Poslanecké sněmovny, tak je potřeba, aby někdo, kdo právnímu řádu rozumí a má s ním zkušenosti, tento zákon přečetl a řekl, co je špatně. Pokud ale budou v Senátu sedět lidi za odměnu a stranický přínos, tak se nedivím, že zákony v praxi smysl dávat nebudou.

Mgr. Jana Chromá
- Advokátka

S Michalem se znám z fotbalu již od žáků, pak z gymplu a teď jezdíme s basketbalisty na Jurekovu osadu do kuchyně vařit. To Michal opravdu umí, dokáže nakrmit 80 lidí celý týden a všichni se jen oblizujeme. U vaření se samozřejmě bavíme o politice. Rozumím jeho liberálním názorům, i obavě z plíživé změny režimu.

Mgr. Martin Michálek
- Učitel, fotbalový trenér mládeže, Třebíč

Podívejte se, kdo kandiduje, co kdo vystudoval, jestli si dokázal vydělat peníze i mimo politiku. Podívejte se, za koho kandiduje, vylučte extrémisty, a uvažujte, že je potřeba, aby Senát měl jiné zastoupení než Poslanecká sněmovna. Pokud to uděláte poctivě, tak Vám vyjde Michal Šalomoun. Ne jenom proto, že k němu cítíte nějaké sympatie, ryze pragmaticky. Navíc je to advokát a vyzná se v zákonech, to je u tvůrce zákonů potřeba.

Ing. Radek Svoboda
- Předseda představenstva zemědělského družstva, Opatov

Heslo Pusťte mě na ně, mi Michal vysvětlil, že tím myslí ty zákony, které hodlá zrušit. Jako stavař a podnikatel pociťuji stálou aktivitu státu, kdy nám pořád přidělávají povinnosti, jejichž smysl mi uniká. V tomto ohledu to Michal cítí stejně, a rozumím tomu, že jde do Senátu vyčistit právní řád od nesmyslů. Přeji mu, aby se mu to povedlo, kvůli nám všem.

Ing. Jan Pálka
- Jednatel Kapucín, Třebíč

Mám takový pocit, že všichni jsou do Senátu dělat komunální politiku, ale jak? Ta se v Senátu dělat nedá, proto máme obce a kraje, kde by někteří kandidáti do Senátu jistě našli dobré uplatnění. V Senátu se řeší jenom zákony a to, jak je vylepšit. Je potřeba, aby tam byli lidé, co to umí. To Michal je, navíc je to skaut, nelže a nekrade. Možná se to v politice moc nenosí, ale už je načase, aby se tyto hodnoty přestaly relativizovat.

Mgr. Ctirad Obršlík
- Učitel a ředitel ZŠ a MŠ Studenec

Michalovi v jeho současné aktivitě fandím, protože se nebojí koukat na problémy z nestandardního úhlu pohledu a hovořit o nich. Jeho záběr má přesah z roviny práva do roviny umělce, a proto to není nuda. Ostatně jeho předvolební kampaň to plně dokazuje. Jde až na jádro a pojmenovává věci napřímo, je otevřený diskuzi a bez předsudků. A lidi, kteří umí čeřit vody, do politiky patří. Věřím, že se nenechá pouze nést proudem.

Mgr. Jitka Talašová
- Designérka jednatelka spol. Belidis, Třebíč

S Michalem jsme spolužáci z Gymnázia, kdy se stále snažíme udržet náš karetní kroužek a hrát taroky. Moc se nám to nedaří a prodlevy mezi jednotlivými schůzkami se prodloužily na několik měsíců až let. Karty hraje dobře, v hlavě to má srovnané, právu rozumí. Máte tam snad lepšího kandidáta?

Mgr. Radek Matoušek
- Hasič, Kožichovice

Já jsem rád, že Michal kandiduje, protože jsem se při volbách do Senátu vždycky trápil, koho volit. Tady je to jasné, znám ho osobně, zažil jsem s ním několik povedených večírků, jeho názory umírněného liberála schvaluji, odborná erudice pro funkci zákonodárce je zde nezpochybnitelná. A navíc je s ním sranda.

Ing. Jiří Mastný
- Jednatel společnosti KERAMA, Třebíč

Za pana doktora Šalomouna mluví jeho jméno, nejen to, občanské, ale i to, co si v odborných kruzích vydobyl. Jde o respektovaného odborníka v několika právních oborech. Pokud má někdo tvořit zákony, tak on.

MUDr. Jan Kozák
- Dětský kardiolog a pediatr, Třebíč

Máš moji podporu, měl bys ji i kdybych Tě neznala osobně. Líbí se mi, že víš co chceš a víš jak toho lze docílit. Nekladeš si nereálné cíle a ani je lidem neslibuješ.
Sice moc dobře nechápu, proč do té vrcholné politiky chceš ... mám za to, že moc dobrého tam člověka nepotká, ale zase mi dáváš naději, že se nějaká změna ve společnosti děje, když lidi jako ty kandidují.
A z čistě praktického pohledu: pokud hlavní náplní zaměstnání senátora je projednání návrhu zákonů, tak kvalifikačně vyhovuješ, délka praxe, dle mého, taky dostatečná. Pokud jde o mravní hodnoty, tak to se zdá být nastavené taky správně.
Máš můj obdiv za to jakým způsobem do kampaně jdeš a přeju nám, aby jsme si Tě zvolili.
Howgh.
Anna Kohoutová
PS: Ve volební kalkulačce si mi taky vyšel nejlíp, takže vše jak má být :-)

Ing. Anna Kohoutová
- Spoluorganizátorka akce Milion chvilek pro demokracii