Chcete mě na mé cestě podpořit?

Vážím si každé podpory, kterou mi dáváte... Seznam dárců

Proč mě podpořit?

Troufnu si tvrdit, že je našim společným zájmem bránit otočení kormidla demokratického vývoje v ČR k autoritářskému režimu, proto je žádoucí, aby Senát neovládli zástupci komunistů, SPD a ANO. Pro tuto chvíli nejde o nic menšího, než o to, aby demokratický právní stát a jeho institucionální zakotvení a svobodná soutěž politických sil byly zachovány.

Ve volebním obvodu 53 (Třebíč), za který kandiduji, budu čelit tradiční síle komunistů (ne nadarmo se říká „rudá Třebíč“) a neomezenému rozpočtu kandidátů ANO.

Česká pirátská strana, za kterou jako nezávislý kandidát kandiduji, mi nějaký příspěvek dá, něco použiji z vlastních zdrojů, ale je zřejmé, že to stačit nebude. Proto se obracím s žádostí o příspěvek na Vás. Jsem totiž pevně rozhodnut v tomto obvodu komunisty, a to komunisty ve všech stranách porazit.


Poznejte mě

Příjem darů byl ukončen, děkujeme Vám, za podporu.


Děkuji za příspěvek, jakoukoli jinou podporu, spolupráci a občanskou statečnost.
S pozdravem Michal Šalomoun

Jak finanční prostředky
ve své kampani využiji?
V rámci transparentního účtu https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501172846 je možno sledovat, na co všechno se peníze použily. Předně to je výroba plakátů, jejich distribuce a reklama v tisku a na internetu.