Dobrá správa v nové době, aneb není excesů finanční správy příliš mnoho?Pokud se podíváte na právní úpravu správního procesu, tedy jak mají fungovat úřady, včetně úřadů finančních, musíte nabýt dojmu, že právní úprava je vyvážená. Jak ve správním řádu, tak v daňovém řádu se dozvíte, že se mají úředníci chovat podle tzv. principů dobré správy.

Tedy tak, aby úředníci postupovali v souladu se zákonem, vstřícně, přiměřeně, nikoli neodůvodněně tvrdě, nestranně a předvídatelně.

Jak ale reálně funguje finanční správa? Zajišťovací příkazy jsou zneužívány k zaklekávání na nepohodlné podnikatele, aniž je k tomu důvod. Daňové kontroly jsou stále zahajovány a nejsou ukončovány. Vratky DPH stát podnikatelům nevyplácí, jak má. Není divu, že  jsou výnosy výběru daní nadstandardní, když finanční správy zapomíná podnikatelům vracet DPH. Četnost těchto excesů již nemohou být výsledky horlivých úředníků, na to je jich příliš mnoho. Spíše to vypadá, že je to záměr.

 

Pokud budou jednotliví úředníci motivováni k tomu, aby se takto chovali, bude docházet k těmto excesům, které budou poté napravovány zdlouhavou a drahou cestou prostřednictvím správních soudů, zatím naštěstí fungujících. Domáhání se škody na státu je již dnes silně zkomplikováno nesmyslnou výší soudního poplatku.

 

Otázka ale je, co s tím? Změna právní úpravy za současné konstelace sil v Poslanecké sněmovně možná nebude. Změna přístupu finanční správy za současné vlády, zřejmě také ne. V rámci možností senátora, tak nakonec nezbude nic jiného než docílit zrušení části zákona o soudních poplatcích, která vyměřuje přemrštění poplatky v případě podání žaloby na stát. A samozřejmě udělat všechno pro to, aby justice zůstala nadále nezávislá.