Jako senátor podám návrh k Ústavnímu soudu na zrušení soudního poplatku za podání žaloby na stát na náhradu škodyV novele zákona o soudních poplatcích, který schválila na podzim 2017 Poslanecká sněmovna a Senát se jí vůbec nezabýval, je jedna velká bota. Jedná se o soudní poplatek za podání žaloby na stát na náhradu škody, kterou stát způsobil. Typický příklad pro podání takové žaloby je situace, kdy na základě zajišťovacího příkazu finančního úřadu je likvidována celá firma, pak se ukáže, že to bylo nezákonné počínání a je třeba poškozenou osobu odškodnit. To se právě děje podáním žaloby na stát. Dříve bylo podání takové žaloby od soudního poplatku osvobozeno.

Nyní poslanci udělali to, že do zákona implantovali ustanovení, že se má platit paušální částka 2.000,-Kč za podání žaloby. Jenže už nevyřešili poplatek za odvolání, který se díky legislativnímu paskvilu bude vyměřovat z hodnoty sporu, tedy 5 % z žalované částky. Pokud tedy bude žaloba na 20 mil. Kč, tak soudní poplatek za žalobu bude 2.000,-Kč, ale za odvolání pak bude 1.000.000,-Kč. Paušální poplatek 2.000,-Kč za žalobu je OK, to asi každý sežene, ale 1 mil. Kč za podání odvolání, když Vás předtím stát okradl je likvidační věc, která znemožňuje těm, které stát okradl nebo jinak poškodil, účinně se bránit. Tímto mechanismem je tak zasaženo do ústavního práva na soudní ochranu, kterého se vůči státu není možné řádně domáhat.  Proto je potřeba tuto normu zrušit. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud může jenom rušit a nikoli něco do zákona přidávat, tak jediná možnost je zrušit ono zrušení osvobození od soudního poplatku za podání žaloby na stát. To také navrhnu, takže výsledek by měl být ten, že při podání žaloby na stát bude žalobce osvobozen od soudního poplatku, jak v případě podání žaloby, tak v případě podání odvolání.

 

S podáním tohoto návrhu se nespokojím a hodlám iniciovat zrušení dalších předpisů Ústavním soudem. Abych to ale mohl udělat, je potřeba, abyste mě pustili do Senátu.