Kompetence Senátu, které hodlám jako senátor plně využívatSenát nefunguje jenom jako opravář zákonů v rámci legislativního procesu, který probíhá. Senátoři mohou i po ukončení legislativního procesu iniciovat řízení u Ústavního soudu o zrušení právních předpisů, pokud jsou v rozporu s ústavou. Na podání návrhu na zrušení zákona je potřeba 17 senátorů, na zrušení jiného předpisu jenom 10 senátorů.

Jako advokát jsem podal za své klienty desítky ústavních stížností k Ústavnímu soudu, které jsou vlastně obdobným návrhem, který však můžete podat teprve tehdy, když jste již vyčerpali všechny prostředky nápravy.  Museli jste tedy absolvovat soudní řízení po celé naší složité soudní soustavě, což zabere několik let (někdy i desítek let). Teprve poté jste mohli dospět k Ústavnímu soudu, který na konkrétním případě mohl usoudit, že použitý právní předpis je protiústavní. Samozřejmě, že tímto postupem si nepomůže jenom ten, kdo podal ústavní stížnost, ale celá společnost, protože nálezy Ústavního soudu se kultivuje a zpřesňuje právní řád.

V případě, že bych se stal senátorem, bych nemusel postupovat takto zdlouhavě. Věřím, že bych v mnohých případech přesvědčil dalších 16 senátorů na podání návrhu na zrušení zákonů nebo jejich částí. Na zrušení je zde hned několik adeptů.