Píšu o tom, co se děje

Přečte si moje názory na aktuální dění

Poslední novinky
18. 1. 2019

Kompetence Senátu, které hodlám jako senátor plně využívat

Senát nefunguje jenom jako opravář zákonů v rámci legislativního procesu, který probíhá. Senátoři mohou i po ukončení legislativního procesu iniciovat řízení u Ústavního soudu o zrušení právních předpisů, pokud jsou v rozporu s ústavou. Na podání návrhu na zrušení zákona je potřeba 17 senátorů, na zrušení jiného předpisu jenom 10 senátorů.

Číst více
18. 1. 2019

Kompetence senátora v kontextu práv seniorů

Senát jako zákonodárný orgán v rámci své kompetence schvaluje zákony přijaté Poslaneckou sněmovnou.

Číst více
18. 1. 2019

Dobrá správa v nové době, aneb není excesů finanční správy příliš mnoho?

Pokud se podíváte na právní úpravu správního procesu, tedy jak mají fungovat úřady, včetně úřadů finančních, musíte nabýt dojmu, že právní úprava je vyvážená. Jak ve správním řádu, tak v daňovém řádu se dozvíte, že se mají úředníci chovat podle tzv. principů dobré správy.

Číst více
18. 1. 2019

Vzkaz mladým voličům – to nechceš!

Vždy, když čtyřicátníci říkají něco dvacátníkům, tak si o nich dvacátníci a možná i třicátníci myslí svoje. Ale zkusím Vám to říct vašim jazykem. To nechceš!

Číst více
18. 1. 2019

Jak budu vybírat soudce Ústavního soudu?

Jednou z pravomocí Senátu je účastnit se výběru soudců Ústavního soudu. Podle ústavy jmenuje soudce Ústavního soudu prezident republiky se souhlasem Senátu.

Číst víceNejčtenější novinky
Jako senátor podám návrh k Ústavnímu soudu na zrušení možnosti kolektivních správců vybírat peníze i za umělce, kteří si to nepřejí

18. 1. 2019

Pokud jako autor vytvoříte nějaké dílo, tak je logické a normální, abyste si sami rozhodovali o tom, co s Vaším dílem bude. Zda je umožníte někomu využívat a za jakých podmínek, tedy za kolik peněz, případně zdarma. To by mělo být pravidlem. Jenže z toho pravidla existují rozsáhlé výjimky. Existují tak situace, kdy si prostě nemůžete říct, co s Vaším dílem bude, nemůžete si ani říct, že ho dáváte světu zadarmo.

Číst více

Jako senátor podám návrh k Ústavnímu soudu na zrušení možnosti převzetí společnosti státem v případě jejího trestního stíhání

18. 1. 2019

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v sobě skrývá jednu časovanou bombu. Je v něm ustanovení o tom, že v případě, když je obviněná právnická osoba a členové jejího statutárního orgánu jsou ve věci vyslýchání jako svědci, mají všichni konflikt zájmů a nemohou za právnickou osobu jednat. V takovém případě si může právnické osoba zvolit jiného zástupce, a pokud to neudělá, určí mu opatrovníka stát.

Číst více

Jako senátor podám návrh k Ústavnímu soudu na zrušení možnosti kolektivních správců šikanovat uživatele autorských děl pomocí vyměřování dvojnásobků odměny

18. 1. 2019

V autorském zákoně je ustanovení o tom, že v případě, když dojde k neoprávněnému užití autorského díla, pak neoprávněný uživatel má vydat bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny.

Číst více