Píšu o tom, co se děje

Přečte si moje názory na aktuální dění

Poslední novinky
18. 1. 2019

Jak lze výsledek církevních restitucí měnit soudní mocí

Restituce se začaly řešit již v 90. letech 20. stol. Tam, kde se nevědělo úplně, jak to udělat, se přijala alespoň opatření, aby se majetek neztrácel a byl přijat tzv. blokační paragraf, který znemožňoval převod majetku, aby ho bylo možné jednou vydat.

Číst více
18. 1. 2019

K církevním restitucím

Problém církevních restitucí je problémem dlouhodobé neochoty politické reprezentace kousnout do tohoto kyselého jablka a restituce vyřešit. Již od revoluce v roce 1989 bylo jasné, že se musí restituce a nejenom ty církevní dořešit. Přijaly se restituční předpisy a nějak se začalo. Byla přijata rovněž blokační opatření, aby se majetek neztratil, a bylo ho možné vydat.  Církevní restituce se 20 let odkládaly, až se konečně dořešily v roce 2012  přijetím speciálního zákona.

Číst více
18. 1. 2019

O nesmyslných povinnostech

Jak jsem již psal, budu usilovat o vyčištění právního (ne)řádu od nesmyslných povinností. Teď již zbývá předestřít, co považuji za nesmyslnou povinnost. Pokusím se to vysvětlit.

Číst více
18. 1. 2019

Budu usilovat o vyčištění právního (ne)řádu

Téměř všichni právníci a soudci se shodují, že náš právní řád je příliš složitý. Na jednu stranu se aplikuje zásada: neznalost zákona neomlouvá, ale na druhou stranu všichni odborníci vědí, že znát všechny zákony v české džungli právního řádu nejde. Takže je něco špatně.

Číst více
18. 1. 2019

O sportu a o Senátu

V Senátu je to jako ve sportu. Jde o posuzování pravidel. Ve sporu pravidel konkrétního sportovního odvětví, v Senátu pravidel chování v životě (právního řádu).

Číst víceNejčtenější novinky
Jako senátor podám návrh k Ústavnímu soudu na zrušení možnosti kolektivních správců vybírat peníze i za umělce, kteří si to nepřejí

18. 1. 2019

Pokud jako autor vytvoříte nějaké dílo, tak je logické a normální, abyste si sami rozhodovali o tom, co s Vaším dílem bude. Zda je umožníte někomu využívat a za jakých podmínek, tedy za kolik peněz, případně zdarma. To by mělo být pravidlem. Jenže z toho pravidla existují rozsáhlé výjimky. Existují tak situace, kdy si prostě nemůžete říct, co s Vaším dílem bude, nemůžete si ani říct, že ho dáváte světu zadarmo.

Číst více

Jako senátor podám návrh k Ústavnímu soudu na zrušení možnosti převzetí společnosti státem v případě jejího trestního stíhání

18. 1. 2019

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v sobě skrývá jednu časovanou bombu. Je v něm ustanovení o tom, že v případě, když je obviněná právnická osoba a členové jejího statutárního orgánu jsou ve věci vyslýchání jako svědci, mají všichni konflikt zájmů a nemohou za právnickou osobu jednat. V takovém případě si může právnické osoba zvolit jiného zástupce, a pokud to neudělá, určí mu opatrovníka stát.

Číst více

Jako senátor podám návrh k Ústavnímu soudu na zrušení možnosti kolektivních správců šikanovat uživatele autorských děl pomocí vyměřování dvojnásobků odměny

18. 1. 2019

V autorském zákoně je ustanovení o tom, že v případě, když dojde k neoprávněnému užití autorského díla, pak neoprávněný uživatel má vydat bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny.

Číst více